Terug naar overzicht

Algehele renovatie van een tweekamer-oven

Met de renovatie van deze closed well-oven zijn de volgende verbeteringen gerealiseerd:
– verbreding van de deuropeningen naar de inwendige breedte van oven;
– verlenging van zowel de branderkamer als de wellkamer;
– vervanging van de elektrische deuraandrijving door een hydraulische deuraandrijving;
– verbetering van de rookgasafzuiging boven de deuren.